Ako si vybaviť príspevok na úpravu automobilu z ÚPSVaR?

Ako si vybaviť príspevok na úpravu automobilu z ÚPSVaR?
Ako si vybaviť príspevok na úpravu automobilu z ÚPSVaR?

Vážení návštevníci stránok spoločnosti ARES spol. s r.o., na tomto mieste sa Vám pokúsime poradiť – vysvetliť, aké možnosti majú postihnuté osoby pri riešení úpravy osobného motorového vozidla (ďalej len OMV), ktorou si uľahčia každodenný život a ktorá pomáha tiež osobám, ktoré sa o ne starajú.

Počas našich stretnutí s klientmi sa často stretávame s rôznymi otázkami, odpovede na ne nájdete práve v tomto článku:

Keďže pravidelne dochádzam autom do práce, pre jeho ovládanie a uľahčenie nástupu do neho ho budem ho potrebovať upraviť. Počul som, že na úpravu OMV môžem získať štátny príspevok. Týka sa ma príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia?

Tento príspevok môžete získať  na základe zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 35.

V skratke, ak ste odkázaný na individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom, miera Vášho telesného postihnutia je vyššia ako 50% a Váš príjem je do výšky 5-násobku životného minima, môžete tento príspevok získať.

Kto posúdi, že som odkázaný na individuálnu dopravu a miera môjho postihnutia je viac ako 50%?

O posúdenie musíte požiadať posudkové oddelenie sociálneho odboru úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vašom okrese.

Akú dokumentáciu budem musieť k žiadosti priložiť?

Musíte si pripraviť Vašu zdravotnú dokumentáciu, ktorú získate od svojho lekára.

Musím vedieť, keď pôjdem na posudkové oddelenie, o aký príspevok mám požiadať?

Pretože úrad Vám vyhotoví komplexný posudok, mali by ste mať jasno, ktoré dôsledky z hľadiska Vášho postihnutia, chcete kompenzovať. Ak ste odkázaný na individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom (OMV) , bude potrebné do posudku uviesť ako jednu z foriem kompenzácie ŤZP aj úpravu automobilu. Naši zamestnanci Vám potom radi pomôžu vybrať úpravu, ktorá by bola najvhodnejšia pre Vaše potreby.

Treba myslieť aj na iné príspevky, napr. na rôzne zdvíhacie zariadenia na prekonávanie schodiskových bariér (plošiny šikmé alebo zvislé), zariadenia na váš presun v byte (zdviháky) alebo napríklad aj príspevok na osobnú asistenciu.

Bližšie sa o úpravách automobilov dočitate TU.

Zdá sa mi to trochu zložité, môže mi s tým niekto pomôcť?

Naša firma sa zaoberá zdvíhacími zariadeniami a úpravou OMV pre telesne postihnutých. Vo všetkom Vám poradíme a pomôžeme. Návšteva, zameranie, poradenstvo a cenová ponuka sú zdarma.

Príspevok na úpravu OMV sa poskytuje len na tie vozidlá, ktoré boli zakúpené s príspevkom úradu práce?

Nie, príspevok možno poskytnúť i na vozidlá, ktoré neboli zakúpené s touto pomocou.

Musím OMV vlastniť a je dôležitý jeho vek?

Áno, musíte byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom. Vozidlo, na úpravu ktorého žiadate príspevok, nesmie byť staršie ako 5 rokov. Jeho vek sa počíta od 1.januára roku, ktorý nasleduje po roku výroby vozidla.

Po vystavení posudku si už môžem zažiadať o príspevok?

Áno, potom si môžete podať žiadosť na úrad práce o príspevky, napr. na úpravu OMV alebo na kúpu zdvíhacieho zariadenia .

Poskytnete mi aj podklady pre úrad? A ja iba zanesiem žiadosť?

Áno, vieme Vám pomôcť s dodaním žiadosti, vyplnené dokumenty potom zanesiete na úrad práce príslušný podľa Vášho trvalého bydliska.

Ako dlho trvá, kým úrad vybaví žiadosť?

Celý proces trvá cca 3 mesiace, kým úrad príspevok prizná.

Úrad uhradí celú cenu zariadenia?

Úrad uhradí maximálne 95% z ceny zariadenia, podľa výšky Vášho príjmu a príjmu ďalších posudzovaných osôb (manželky/-a a detí – ak máte, príjmy sa sčítajú a vydelia počtom osôb v domácnosti, viď tabuľka:

Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy osobného motorového vozidla.Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom Výška životného minima bola stanovená od 1.7.2017 na 199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.
do 2do 3do 4do 5
do 331,94 eura90 %90 %70 %50 %Výška príspevku v % z ceny úpravy osobného motorového vozidla.
do 1 659,70 eura95 %85 %75 %65 %
nad 1 659,70 eura95 %90 %80 %70 %

Zostatok ceny teda musím uhradiť ja?

Pokiaľ nemáte na doplatok, spolupracujeme s niekoľkými nadáciami a sponzormi, ktorí poskytujú na takéto účely finančné prostriedky a doplatok zaplatia za Vás.

Je možné si pomôcku najprv niekde vyskúšať?

Áno, môžeme Vám zabezpečiť vyskúšanie požadovanej pomôcky.

Ak budem mať nejaké problémy pri vybavovaní, kam sa môžem obrátiť o radu?

Naša firma poskytuje v tejto oblasti aj právne poradenstvo, preto Vám poradíme pri akýchkoľvek ťažkostiach spojených s vybavovaním príspevku.

Zdieľat na: