Roštové rampy

Pevná, montovaná rampa pre vozičkárov je vhodný prostriedok na prekonávanie nízkych bariér. Ide o šikmú plochu, ktorá slúži ako doplnok ku schodisku alebo ako prístupové miesto do budovy.

Roštová rampa pre imobilných
Roštová rampa pre imobilných

Montované rampy sú univerzálne. Rampy môžu používať vozičkári na manuálnych aj elektrických vozíkoch, seniori na skútroch, matky s kočíkmi, cyklisti alebo prepravcovia tovaru. Dnes sú rampy vyžadované v nových i starých budovách, aby bol dodržaný prístup do objektu osobami s telesným hendikepom. Rampy môžu byť demontovateľné alebo doplnené o schodisko. Rampy dávajú vozičkárovi slobodu pohybu pri zdolávaní výškových rozdielov.

Ich minimálne náklady na údržbu a dlhá životnosť ich predurčujú k veľkej popularite. Nevýhodou rámp môže byť ich veľkosť, ktorá vzniká dodržaním predpísaného uhlu stúpania rampy.

Konštrukcia rampy je oceľová montovaná a je ju možné upravovať podľa požiadaviek klienta a miesta inštalácie. Všeobecne sa rampy delia na interiérové a exteriérové. Exteriérové rampy sú štandardne v žiarovom zinku. Môžu však byť i lakované alebo z nerezovej ocele. Rampy sa môžu doplniť zábradlím jednostranne alebo obojstranne.

Aký by mal byť správny sklon rampy?

Sklon rampy, ktorý by bol vhodný pre vozičkára je definovaný pre dva rôzne prípady:

1) rampa s dĺžkou maximálne do 3 m – sklon rampy by nemal mať pomer strán nižší než 1:8

2) pri dĺžke rampy vyššej ako 3 m by pomer strán mal byť vyšší ako 1:12

Čo znamenajú pomery strán?

Pokiaľ sa udáva pomer 1:12 znamená to, že na 1 m výšky potrebujete 12 metrov šikmej časti rampy.

Návrh rampy:

Pre už existujúce staršie budovy: Pokiaľ to prostredie dovolí, rampa je navrhnutá v tesnej blízkosti schodiska pre hlavný vstup do budovy tak, aby bola viditeľná prichádzajúcim osobám. Rampa sa často zatáča, aby zachovala predpísaný sklon a pritom nezasahovala napríklad do chodníka pre pešie osoby.

  • Roštové rampy pre hendikepovaných sú vyrábané na mieru, ale tiež tzv. “stavebnicovým systémom”, vďaka čomu je možné ich prispôsobiť akémukoľvek terénnemu prevýšeniu.
  • Bezbariérové rampy sú vyrábané z ocele a sú chránené pred poveternostnými podmienkami povrchovou úpravou – žiarovým zinkovaním. Roštové rampy sú montované priamo na mieste napevno k vchodu do budovy, čím je rampa zabezpečená proti pohybu.
  • Podlaha (rošt) má protišmykový povrch, čím sa zabráni prešmyknutiu kolies invalidného vozíka alebo pošmyknutiu chodcov idúcich po rampe pešo.
  • Po oboch stranách rampy sú pripevnené vodítka, ktoré zabraňujú prepadnutiu invalidného vozíka alebo detského kočíka z rampy. Tiež je vybavená zábradlím, ktoré je vhodné nielen pre osoby na vozíku, ale aj pre chodcov.
  • na zariadenie je možné čerpať príspevok z ÚPSVaR až do výšky 98% z ceny zariadenia

Pre nové budovy je veľmi výhodné, že sa rampa dá zakomponovať už do návrhu budovy. Rampu je tak možné „ukryť“ do konštrukcie budovy a maximálne využiť rozmer rampy.

Prečítajte si viac v technických požiadavkách na nájazdové rampy.


Roštové rampy sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Pre väčšie zdvihy je vhodné použiť plošiny pre imobilných.

Zdieľat na:

Máte záujem o tento produkt?

Neváhajte kontaktovať našich zástupcov a spoločne nájdeme riešenie práve pre vašu potrebu.

Nezáväzná ponuka