Zdvíhacia plošina pre imobilných Z200

Zvislá schodisková plošina (výťah pre hendikepovaných) Z 200 umožňuje imobilným osobám prekonávať výškové rozdiely, a to ako vo vnútri objektov, tak aj vo vonkajšom prostredí.

Ovládanie (privolanie a odoslanie plošiny) je pomocou ovládacích panelov v jednotlivých zastávkach a na plošine. Výťah pre imobilných je tvorené podestou, na ktorej je umiestnené ohradenie a komponent obsahujúci motor, brzdu, reťaze atď. Dvere nástupných staníc plošiny, sú blokované elektrozámkou pre prípad, že plošina nie je v určenej zastávke alebo je v pohybe.

Plošina sa najčastejšie inštaluje na obvodovú stenu objektu, alebo vo vnútri budovy do šachty schodiska. Plošina môže byť inštalovaná aj do vymurovanej šachty, šachta – opláštenie môže byť súčasťou dodávky. Najčastejšie využitie plošiny je všade tam, kde je potreba bezpečne zaistiť prekonanie výškové bariéry (alternatíva k šikmým schodiskovým plošine) – nemocnice, školy, úrady, knižnice, múzea, súkromné ​​osoby a iné.

Pohonný mechanizmus pre zvislé schodiskové plošiny Z 200 je umiestnený v technickej stene, ktorá je vedená po celej dĺžke pracovného zdvihu plošiny + min. 1700mm nad hornú zastávku. Hĺbka technickej steny je cca 300 mm. Kotvenie plošiny je k nosnej stene (plné tehly, betón). V prípade čiastočného vymurovania šachty (pôdorysne do tvaru „U“) je možno dodať čelnú stenu v rámci dodávky plošiny. Tieto čelné steny sú dodávané vrátane dverí. Podľa normy plošiny nad 3 m zdvihu musí mať opláštenie šachty. Opláštenie zdvíhacej plošiny je možné dodať spolu so zdvíhacím zariadením pre hendikepovaných.


Stavebná pripravenosť výťahu pre vozičkárov je oproti štandardnému výťahu menej finančne nákladná a samotná prevádzka je lacnejšia pri výťahoch pre vozičkárov. Stavebná pripravenosť spočíva v zhotovení stabilného betónového základu (vo vonkajšom prostredí musí byť základ odvodnený). Priestor pre umiestnenie plošiny by nemal byť podpivničený, poprípade toto miesto musí byť vhodne vystužené (podľa nášho detailného projektu, ktorý nasleduje po zameraní našim technikom). Elektrická prípojka je situovaná na zadnej stene šachty a to vo výške cca 1500mm nad hornou zastávkou. Jedná sa o kábel CYKY 5 x l, 5mm + pospájanie žltozeleným káblom o priereze 6 mm. Celý tento okruh má byť istený ističom 6A s charakteristikou C. V mieste nad hornou zastávkou bude zo steny pre pripojenie plošiny vyvedený voľný koniec tohto kábla v dĺžke 1,5m.

Nadštandardné vybavenie zvislej schodiskovej plošiny:

Výťah pre vozičkárov je možné vybaviť sklopnou čalúnenou sedačkou na prepravu osôb bez invalidného vozíka, domácim telefónom, záložným zdrojom energie pre prípad výpadku el. prúdu, zvukovou signalizáciou, osvetlením kabíny, iným materiálovým prevedením, farebným odtieňom, plastovými izolačnými dverami, automatické otváranie dverí, atď.

Súčasťou dodávky výťahu pre imobilných je jedna garančná prehliadka, ktorá bude vykonaná do konca záručnej doby (24 mesiacov).

Výhody zdvíhacej plošiny pre vozičkárov a imobilných ľudí:

  • na výťah pre imobilných je možné čerpať príspevok z ÚPSVaR až do výšky 98% z ceny zariadenia
  • výťah pre vozičkárov  je vybavený bezpečnostnými prvkami
  • zvislá zdvíhacia plošina je vybavená núdzovým spúšťaním v prípade poruchy
  • tichý chod zvislej zdvíhacej plošiny

Technické parametre:

Nosnosť: 315kg
Rýchlosť: 0,11 / s
Príkon: 0,75kW
Pohon: elektromechanický reťazový
Maximálna zdvíhacie výška: cca 20000mm
Počet zastávok: 5
Štandardné rozmery podlahy plošiny: 1400 x 1000 (1200) mm
Minimálna hĺbka priehlbne: 150mm (pre zapustenú podlahu)

Zdieľat na:

Máte záujem o tento produkt?

Neváhajte kontaktovať našich zástupcov a spoločne nájdeme riešenie práve pre vašu potrebu.

Nezáväzná ponuka