Referencie

Spoločnosť Ares, spol. s r.o., pôsobí na trhu od roku 1993. Od prvopočiatku sa firma zaoberala distribúciou časopisov pre deti a mládež do škôl a predškolských zariadení, a pre predplatiteľov. Túto činnosť vykonáva už vyše 20 rokov až do dnes.

Multikino Aupark, Bratislava | Šikmá schodisková plošina
Multikino Aupark, Bratislava | Šikmá schodisková plošina
  • Od roku 1995 naša firma dodáva a montuje zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér, ako sú šikmé schodiskové plošiny, zvislé plošiny, stropné zdvíhacie systémy, schodolezy, a rôzne iné pomôcky.
  • Firma tiež prevádzkuje konštruktérsku kanceláriu a zaoberá sa komplexnou realizáciou typových a atypických osobných aj nákladných výťahov do bytových domov, rodinných domov, verejných inštitúcií, priemyselných a administratívnych budov.
  • Výsledky našej kvalitnej práce sú vidieť na mnohých miestach po celej Slovenskej republike.