Referenčné inštalácie

ZŠ Stráňavy

Dodanie schodolezu do ZŠ Stráňavy. Zo schodolezu sa najviac tešila 12 ročná žiačka Tánička Kučeríková, ktorá bude pomocou schodolezu chodiť každý deň na vyučovanie.

Do DSS Jesienka v Myjave, sme dodali schodolez na lepšie prekonávanie bariér.

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Senici

Schodisková plošina pre Tatianu

Inštitút nukreálnej a molekulárnej medicíny, Košice

Montáž šikmej schodiskovej plošiny pre pani Lýdiu

Multikino Aupark, Bratislava

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v osobnom prístave, Bratislava

Stoličkový výťah pre p. Horvátha, Moravský sv. Ján

Stropný zdvihák pre pani Valachovú

Zrealizovali sme pre nášho klienta v Bratislave zvislú zdvíhaciu plošinu na prekonávanie schodov

Zvislá zdvíhacia plošina pre Železnice Slovenskej republiky

Zdieľat na: