Referenčné inštalácie

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Štulany

Montáž zdvíhacej plošiny ZP5, Horný Bar

Montáž šikmej schodiskovej plošiny a zdvíhacej plošiny na Strednej priemyselnej škole, Trnava

Montáž stropných zdvihákov v Kysuckej nemocnici, Čadca

Montáž šikmej schodiskovej plošiny a stoličkového výťahu, Zuberec

Montáž šikmej schodiskovej plošiny a stropného zdviháku, Senec

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Bratislava

Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ s MŠ vo Vitanovej

Montáž stropného zdviháku v Nižnej

Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ v Bytči

Montáž stoličkového výťahu v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Púchove na ÚPSVaR

Montáž stoličkového výťahu v Dunajskej lužnej

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Pezinku

Montáž stoličkového výťahu v Spojenej škole Čajkovského v Trnave

Montáž zvislej zdvíhacej plošiny v Košiciach

Montáž zvislej zdvíhacej plošiny v Poprade

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Lučenci

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Liptovský Mikuláš

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Lučenci

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Ružomberok

Montáž stoličkového výťahu v Myjave

Montáž stoličkového výťahu do ZŠ a MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Svätý Jur

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Sekuliach

ZŠ Stráňavy

Dodanie schodolezu do ZŠ Stráňavy. Zo schodolezu sa najviac tešila 12 ročná žiačka Tánička, ktorá bude pomocou schodolezu chodiť každý deň na vyučovanie.

Do DSS Jesienka v Myjave, sme dodali schodolez na lepšie prekonávanie bariér.

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Senici

Schodisková plošina pre Tatianu

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Montáž šikmej schodiskovej plošiny pre pani Lýdiu

Multikino Aupark, Bratislava

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v osobnom prístave, Bratislava

Stoličkový výťah, Moravský sv. Ján

Stropný zdvihák pre Martinu

Zrealizovali sme pre nášho klienta v Bratislave zvislú zdvíhaciu plošinu na prekonávanie schodov

Zvislá zdvíhacia plošina pre Železnice Slovenskej republiky

Referenčné videá

Zdieľat na: