Referenčné inštalácie

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, 

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Prievidza

Montáž zdvíhacej plošiny, Rajecké Teplice

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Nitra

Montáž šikmej stoličkového výťahu, Liptovský Mikuláš

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Bratislava

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Štulany

Montáž zdvíhacej plošiny ZP5, Horný Bar

Montáž šikmej schodiskovej plošiny a zdvíhacej plošiny na Strednej priemyselnej škole, Trnava

Montáž stropných zdvihákov v Kysuckej nemocnici, Čadca

Montáž šikmej schodiskovej plošiny a stoličkového výťahu, Zuberec

Montáž šikmej schodiskovej plošiny a stropného zdviháku, Senec

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Okoč

Dodanie Bazénového zdviháka, Česká republika

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Bratislava

Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ s MŠ vo Vitanovej

Montáž stropného zdviháku v Nižnej

Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ v Bytči

Montáž stoličkového výťahu v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Púchove na ÚPSVaR

Montáž stoličkového výťahu v Dunajskej lužnej

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Pezinku

Montáž stoličkového výťahu v Spojenej škole Čajkovského v Trnave

Montáž zvislej zdvíhacej plošiny v Košiciach

Montáž zvislej zdvíhacej plošiny v Poprade

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Lučenci

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Liptovský Mikuláš

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Lučenci

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Ružomberok

Montáž stoličkového výťahu v Myjave

Montáž stoličkového výťahu do ZŠ a MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Montáž šikmej schodiskovej plošiny, Svätý Jur

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Sekuliach

ZŠ Stráňavy

Dodanie schodolezu do ZŠ Stráňavy. Zo schodolezu sa najviac tešila 12 ročná žiačka Tánička, ktorá bude pomocou schodolezu chodiť každý deň na vyučovanie.

Do DSS Jesienka v Myjave, sme dodali schodolez na lepšie prekonávanie bariér.

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v Senici

Schodisková plošina pre Tatianu

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Montáž šikmej schodiskovej plošiny pre pani Lýdiu

Multikino Aupark, Bratislava

Montáž šikmej schodiskovej plošiny v osobnom prístave, Bratislava

Stoličkový výťah, Moravský sv. Ján

Stropný zdvihák pre Martinu

Zrealizovali sme pre nášho klienta v Bratislave zvislú zdvíhaciu plošinu na prekonávanie schodov

Zvislá zdvíhacia plošina pre Železnice Slovenskej republiky

Referenčné videá

Zdieľat na: