Čo robiť ak potrebujete zdravotnícku pomôcku? | 22.2.2017

Barly, vozíčky, schodolezy, zdvíhacie plošiny, zdviháky a iné pomôcky súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok po splnení zákonných podmienok. Niektoré uhrádzajú zdravotné poisťovne, iné si hradíte čiastočne alebo platíte v plnej výške. Plná úhrada je najmenej využívaný spôsob kvôli finančným možnostiam ťažko zdravotne postihnutých. Pri tejto forme Vám môžu pomôcť sponzori alebo […]

Ako si vybaviť príspevok z ÚPSVaR na zdvíhacie zariadenie? | 22.2.2017

Vážení návštevníci stránok spoločnosti ARES spol. s r.o., na tomto mieste sa Vám pokúsime poradiť – vysvetliť, aké možnosti majú postihnuté osoby pri zaobstarávaní zdvíhacích zariadení a pomôcok, ktoré im uľahčujú každodenný život a pomáhajú tiež osobám, ktoré sa o ne starajú. Počas našich stretnutí s klientami sa často stretávame s rôznymi otázkami, odpovede na ne nájdete práve v […]

Ako si vybaviť príspevok na úpravu automobilu z ÚPSVaR? | 22.2.2017

Vážení návštevníci stránok spoločnosti ARES spol. s r.o., na tomto mieste sa Vám pokúsime poradiť – vysvetliť, aké možnosti majú postihnuté osoby pri riešení úpravy osobného motorového vozidla (ďalej len OMV), ktorou si uľahčia každodenný život a ktorá pomáha tiež osobám, ktoré sa o ne starajú. Počas našich stretnutí s klientmi sa často stretávame s rôznymi otázkami, odpovede na ne nájdete práve […]