Vaky

Správna voľba typu závesného vaku, jeho veľkosti a spôsob aplikácie sú rozhodujúce pre maximálnu funkčnosť, komfort a bezpečnosť ako prepravované osoby, tak asistenta.

Vaky pre suchý presun (z postele na vozík alebo na wc)

Vaky na kúpanie

Vaky na rehabilitačné úkony

Vaky pre bariatických klientov

Zdieľat na: