Plošina pre imobilných SP Omega

Šikmá schodisková plošina SP Omega slúži na prekonávanie architektonických bariér.

Najnovšou modifikáciou tejto plošiny je šikmá schodisková plošina SP Omega-F. Vyznačuje sa spomaľovaním pred zákrutou a zastávkou a naopak, zrýchlením na priamom úseku. Digitálny displej na plošine umožňuje rýchle diagnostikovanie chyby.

Na želanie zákazníka môže byť plošina vybavená automatickým sklápaním podlahy, nájazdov a bariér. Tiež je možné doplniť plošinu sklopnou sedačkou.

Plošina pre imobilných je napojená priamo do siete a nie je závislá na dobíjaní batérií. Preto je vhodná do škôl, nemocníc, domovov sociálnych služieb, divadiel, kín a na všetky miesta, kde je potrebné prepravovať viac vozičkárov hneď po sebe. Pri batériových plošinách by sa po pár jazdách muselo čakať na dobitie batérií. Pritom sa na plošine nachádza len bezpečné napätie 24V DC. Pre prípad výpadku elektrického prúdu je možné plošinu vybaviť aj núdzovým zdrojom.

Vďaka svojmu elegantnému dizajnu a minimálnym rozmerom je schodisková plošina SP Omega vhodná do každej domácnosti i verejnej inštitúcie. Cenu zdvíhacej plošiny pre imobilných je možné stanoviť na základe zamerania schodiska v rámci našej návštevy, ktorá je bezplatná. 

Využitie:

Prekonávanie schodiskových ramien:

 • jednoramenných
 • viacramenných
 • točitých

Výhody riešenia plošiny pre imobilných:

 • výťah pre imobilných je pri jazde stabilný a pevne prichytený k dráhe
 • možnosť dovybaviť zdvíhaciu plošinu sklopnou sedačkou
 • úspora priestoru
 • inštalácia bez rozsiahlych stavebných úprav
 • vďaka minimálnym zástavbovým rozmerom je možné schodiskovú plošinu montovať aj v miestach, kde sa iné plošiny pre postihnutých montovať nedajú
 • inštalácia bez stavebných úprav
 • inštalácia do interiéru/ exteriéru
 • vyhotovenie podľa potrieb zákazníka
 • na zariadenie je možné čerpať príspevok z ÚPSVaR až do výšky 98% z ceny zariadenia

Naše plošiny pre imobilných sú maximálne chránené proti poveternostným vplyvom výbornou povrchovou úpravou. Plošiny pre invalidov sú napájané priamo zo siete, preto sú vhodné do vonkajšieho prostredia. 

Zdieľat na:

Máte záujem o tento produkt?

Neváhajte kontaktovať našich zástupcov a spoločne nájdeme riešenie práve pre vašu potrebu.

Nezáväzná ponuka