ARES sa úspešne zapojil do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaV

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov. K našim prioritám patrí aj podpora vzdelávania žiakov, preto sme veľmi radi, že sme mohli priložiť ruku k dielu a spoločnými silami sa nám darí prekonávať bariéry.

V rámci projektu sme nainštalovali do rôznych základných a materských škôl zdvihácie zariadenia: schodolez, schodiskové plošiny, stropný zdvihákstoličkový výťah.

Zdieľat na: