ARES má 25 rokov

ARES spol. s r.o. vznikla v decembri 1993. Počiatočné aktivity boli zamerané na distribúciu časopisov pre deti a mládež do škôl a predškolských zariadení, a pre predplatiteľov.

Od roku 1995 sa firma začala naplno venovať predaju zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér. Firma ARES počas svojho doterajšieho pôsobenia zrealizovala niekoľko tisíc zákaziek pre svojich spokojných klientov po celej Slovenskej republike.

Od roku 2000 sa špecializuje aj na projekciu, výrobu a montáž atypických výťahov. V roku 2013 sme sa spojili s s dlhoročným partnerom v odbore zdvíhacej techniky pre telesne postihnuté osoby, s českou firmou ALTECH.

Základy 25-ročnej existencie našej firmy na trhu sme postavili na dôvere našich zákazníkov a obchodných partnerov, na kvalite ponúkaných produktov a na presvedčení v profesionalitu a schopnosti našich zamestnancov. Snahou spoločnosti bolo od počiatku poskytnúť zákazníkovi kvalitný návrh riešenia, inštaláciu, zaškolenie a trvalú servisnú podporu.

V priebehu roku 2018 pripravujeme rôzne akcie pre klientov firmy ARES. Pri príležitosti jubilea budú mať marketingové materiály nový dizajn s logom –  „25 rokov Prekonávame spolu bariéry„.

V duchu filozofie „Prekonajme spolu bariéry“ neustále pracujeme na uvádzaní nových služieb a nových produktov, ktoré uľahčia život našim zákazníkom aj širokej verejnosti.

ARES "25 rokov Prekonávame spolu bariéry".
ARES „25 rokov Prekonávame spolu bariéry“.

V súčasnosti spoločnosť pôsobí v nasledovných oblastiach:

Stoličkový výťah
Stoličková sedačka – SA-Alfa

Panoramatický výťah v Parndorfe
Panoramatický výťah v Parndorfe

Mechanicka nájazdová rampa pre vozićkára
Mechanicka nájazdová rampa pre vozićkára
  • Distribúcia časopisov – od roku 1992 dodávame vzdelávacie časopisy do väčšiny materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike. Pracovníci našej chránenej dielne zabezpečujú denne zasielanie časopisov a publikácií pre našich predplatiteľov u nás, v Českej republike i do ostatných krajín EÚ.

 Distribúcia časopisov
Distribúcia časopisov

 

Zdieľat na: