Požiadavky na rampy

Rampy pre imobilných majú predpísané rozmery, ktoré upravujú STN normy. Normy sa zaoberajú celkovými rozmermi rampy.

Sklon rampy:

Pokiaľ rampa nie je dlhšia ako 3 metre, rampa môže mať sklon v pomere strán aspoň 1:8 (12,5%)

Pokiaľ je rampa dlhšia ako 3 metre, rampa môže mať sklon v pomere strán aspoň 1:12 (8,3%)

Za optimálny je považovaný sklon rampy pri pomere strán 1:20. Tento pomer je v praxi problematické dosiahnuť vzhľadom k narastajúcej ploche rampy pri vyšších bariérach.

Pri šikmej dĺžke rampy väčšej ako 9 metrov, musí byť rampa vybavená medzipodestou dlhou aspoň 2 metre. Na začiatku a na konci rampy musí byť voľná manipulačná plocha aspoň 1500 mm x 1500 mm. Minimálna šírka rampy je stanovená na 1300 mm pri priamej rampe.

Povrch rampy – musí byť protišmykový, použiteľný aj za nepriaznivého počasia, odvodnený alebo temperovaný.

Rampa musí byť vybavená zábradlím na oboch stranách. Vrchné zábradlie musí byť vo výške aspoň 900 mm. Zábradlie pre osoby malého vzrastu musí byť vo výške 750 mm. Ďalej sa na rampe nachádza vodiace zábradlie vo výške 300 mm. Vhodné je osadiť na rampu zarážku vo výške 100 mm, ktorá slúži pre slepeckú palicu a tiež zabraňuje neúmyselnému zídeniu z rampy.

Zdieľat na:

Máte záujem o tento produkt?

Neváhajte kontaktovať našich zástupcov a spoločne nájdeme riešenie práve pre vašu potrebu.

Nezáväzná ponuka