Zameranie a návrh projektu zdarma

Pri našej návšteve u vás zameriame schodisko alebo priestor pre zdvíhaciu plošinu. Na základe meraní vypracujeme zdarma cenovú ponuku a projekt, potrebné na schválenie štátneho príspevku.

Zdieľat na: