Zameranie a návrh projektu zdarma

Zameranie a zvolenie najlepšej alternatívy projektu Vám spravia naši obchodní zástupcovia už pri prvej obhliadke. Zhodnotíme finančný rozpočet, priestorové dispozície, zdravotné postihnutie a pripravíme Vám najoptimálnejšie riešenie.

Zdieľat na: