Garančná prehliadka do konca štandardnej záručnej doby zdarma

V rámci záručnej doby má zákazník nárok na jednu bezplatnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia. Táto prehliadka zvýši bezpečnosť a overí správny chod vášho zariadenia. KONTROLA KVALITY

Zdieľat na: