Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako dotknutá osoby udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel:

Spracovanie fotografií a videí na webovej stránke prekonajmespolubariery.sk, upravyautomobilov.sk v sekcii referencie a produkty.

Spracovanie fotografií a videí na marketingové účely na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube.com

Evidencie osobných údajov v informačnom systéme

Prevádzkovateľovi:

ARES spol. s r.o.
Elektrárenská 12091
831 04 Bratislava
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
email: ares@ares.sk


Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa ares@ares.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zdieľat na: