Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ vo Vitanovej

Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ vo Vitanovej

Montáž šikmej schodiskovej plošiny na ZŠ vo Vitanovej

Zdieľat na: