Dodanie schodolezu do ZŠ Stráňavy

Dodanie schodolezu do ZŠ Stráňavy

Tento týždeň sme dodali schodolez do ZŠ Stráňavy. Zo schodolezu sa najviac tešila 12 ročná žiačka Tánička Kučeríková, ktorá bude pomocou schodolezu chodiť každý deň na vyučovanie

Zdieľat na: