zvisla-plosina-pre-imobilnych-z200.jpg

Tri rôzne realizácie zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilných Z200 v domoch

Tri zrealizované zvislé zdvíhacie plošiny pre imobilných Z200 v rôznych budovách

Zdieľat na: