Vak pre viacnásobnú podporu. Zdvihový objem do 255kg.

Vak pre viacnásobnú podporu. Zdvihový objem do 255kg.

Vak pre viacnásobnú podporu. Zdvihový objem do 255kg.

Zdieľat na: