Základný vak, umožnujíc sa aktívne zúčastniť zdvíhaniu. Zdvihový objem do 255 kg.

Základný vak, umožnujíc sa aktívne zúčastniť zdvíhaniu. Zdvihový objem do 255 kg.

Základný vak, umožnujíc sa aktívne zúčastniť zdvíhaniu. Zdvihový objem do 255 kg.

Zdieľat na: