Vak alebo vesta, ktorý udržiava požívateľa stáť. Poskytuje dôveru a bezpečnosť pacienta.

Vak alebo vesta, ktorý udržiava požívateľa stáť. Poskytuje dôveru a bezpečnosť pacienta.

Vak alebo vesta, ktorý udržiava požívateľa stáť. Poskytuje dôveru a bezpečnosť pacienta.

Zdieľat na: