Vak pre kompfortné sedenie pri hygienických úkonoch. Zdvihový objem do 255kg.

Vak pre kompfortné sedenie pri hygienických úkonoch. Zdvihový objem do 255kg.

Vak pre kompfortné sedenie pri hygienických úkonoch. Zdvihový objem do 255kg.

Zdieľat na: