Vak na trénovanie bariatických pacientov. Ideálne na trénovanie ľudí so sníženou vyváženosťou.

Vak na trénovanie bariatických pacientov. Ideálne na trénovanie ľudí so zníženou vyváženosťou.

Vak na trénovanie bariatických pacientov. Ideálne na trénovanie ľudí so zníženou vyváženosťou.

Zdieľat na: