Stropný zdvihák pre osoby se zdravotným handicapom – Vak pre osoby s amputáciou končatiny

Zdieľat na: