Digitálna stupnica, ktorá umožňuje odvážiť používateľa počas starostlivosti. Zdvihový objem až 250/320 kg

Digitálna stupnica, ktorá umožňuje odvážiť používateľa počas starostlivosti. Zdvihový objem až 250/320 kg

Digitálna stupnica, ktorá umožňuje odvážiť používateľa počas starostlivosti. Zdvihový objem až 250/320 kg

Zdieľat na: