Kúpacia stolička určená na zdvíhanie do a von z vody v sedacej polohe., ktorá je odolná voči soliam a chlóru. Zdvihový objem do 255kg.

Kúpacia stolička určená na zdvíhanie do a von z vody v sedacej polohe., ktorá je odolná voči soliam a chlóru. Zdvihový objem do 255kg.

Kúpacia stolička určená na zdvíhanie do a von z vody v sedacej polohe., ktorá je odolná voči soliam a chlóru. Zdvihový objem do 255kg.

Zdieľat na: