Plošina pre osoby s telesným postihnutím

Šikmá schodisková plošina

Šikmá schodisková plošina

Zdieľat na: