Zariadenie na prekonávanie schodov

Šikmá schodisková plošina

Šikmá schodisková plošina

Zdieľat na: