Plošina pre osoby s telesným handicapom

Šikmá schodisková plošina

Šikmá schodisková plošina

Zdieľat na: