Guldmann

Firma V.Guldmann A/S bola založená v roku 1980 pánom Viggom Guldmannom s cieľom vyvíjať, vyrábať a ponúkať na trh pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím a ich opatrovateľov.

Dnes firma dodáva výrobky a služby v dvoch hlavných oblastiach pod dvoma ochrannými známkami: Guldmann a Stepless.

Pod značkou Guldmann sú vyrábané a dodávané pomôcky na zjednodušenie manipulácie s imobilnými osobami v domácnostiach, ale aj v sociálnom sektore, kde je potrebné manipulovať s osobami. Lôžka, zdvíhacie zariadenia, ale aj služby, ktoré zahŕňajú poradenstvo, výcvik, servis, montáž – týmto všetkým firma V.Guldmann A/S prispieva k zabezpečeniu optimálneho využitia zdrojov v sociálnej starostlivosti a šetrí opatrovateľom nielen čas, ale aj ich zdravie. Výrobky Guldmann sú vyrábané vo vlastných firemných továrňach a sú dovážané do celého sveta.

Pod značkou Stepless sa firma zaoberá dodávaním nájazdových rámp, zdvíhacích plošín a malých vlekov, ktoré slúžia postihnutým osobám na prekonávanie bariér a zjednodušenie prístupu k okolitému svetu. Väčšina týchto výrobkov je vyrábaná vo vlastných továrňach a je distribuovaná do celého sveta.

Spoločným cieľom oboch značiek je zjednodušenie manipulácie s osobami a zjednodušenie prístupu v domovoch sociálnych služieb, nemocniciach, rehabilitačných zariadeniach, ale aj domácnostiach.

Pre viac informácií kliknite na www.guldmann.com

Zdieľat na: