Schodolez


 
Schodolez je mobilné zariadenie, ktoré umožňuje prekonávať imobilným osobám, pohybujúcim sa na mechanickom invalidnom vozíku, jednoramenné i viacramenné schodištia. Prevádzka schodolezu je ľahká a bezpečná. Zaberá minimum miesta a po rozložení je možné ho prevážať v batožinovom priestore takmer všetkých automobilov, preto je len na vašom rozhodnutí, kde ho použijete. Napájanie pohonného elektromotora zabezpečuje suchá batéria, ktorá nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Zodpovedá všetkým bezpečnostným predpisom TüV a ISO. Pri prípadnom poškodení pásov alebo pri výpadku napájania dochádza k okamžitému zabrzdeniu.
Na schodoleze je možné prepravovať naraz len jednu osobu na invalidnom vozíku. Pri preprave vozičkára je dôležité, aby sprievodná osoba s vozičkárom komunikovala a informovala ho o jednotlivých krokoch počas prepravy. 
Existuje dokonca schodolez, ktorý si aktívny vozičkár dokáže ovládať úplne sám bez pomoci ďalšej sprievodnej osoby.

V prípade Vášho záujmu Vám vieme poskytnúť bezplatné odskúšanie pomôcky u Vás doma.